Pravidlá platieb a VIP

  1. Všetky platby v nažom Online Obchode alebo platby SMS sú považované ako príspevok na prevádzkovanie serveru.
  2. Hráč nemá právo vrátenie peňazí za SMS ani PayPal platbu.
  3. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť VIP výhody alebo obsah kitov bez upozornenia, hráč nemá právo na žiadku kompenzáciu stratených výhod.
  4. Hráč so zakúpeným rankom nemá nijakú imunitu voči tresu. VIP môže dostať rovnako ban, ako hráč bez VIP
  5. Ak si hráč zakúpi rank počas toho, ako ho má aktívny, nebude mu predĺžený
  6. Ak si hráč zakúpi vyšší rank, ako má aktívny nižší rank, nižší rank bude zrušený. Toto neplatí v prípade, že nižší rank je zakúpený navždy.