1. Všetky transakcie vykonané v nažom online obchode sú považované za dobrovoľný príspevok (dar) na prevádzkovanie serveru.
  2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť VIP výhody alebo obsah kitov bez upozornenia, hráč nemá právo na žiadku kompenzáciu stratených výhod.
  3. Hráč s VIP rankom nemá nijakú imunitu voči tresu. Tresty sú udeľované na základe priestupku, nie Ranku.